PORTAGE GELİŞİM ÖLÇEĞİ


  • Anasayfa
  • PORTAGE GELİŞİM ÖLÇEĞİ

PORTAGE GELİŞİM ÖLÇEĞİ


PORTAGE GELİŞİM ÖLÇEĞİ

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Çocuğun sosyal, dil, özbakım, bilişsel ve fiziksel gelişim açısından hangi aşamada olduğu tespit edilir ve çocuğun olduğu aşamadan itibaren, her bir beceriyle ilgili geliştirmeye yardımcı egzersizler, oyunlar anne-babaya öğretilerek çocuğun sağlıklı büyümesini sağlamak hedeflenir.

Bu Envanterin Kapsadığı Alanlar:

Bebek Gelişim Basamakları, Dil gelişimi, Öz bakım gelişimi, Bilişsel gelişim, Fiziksel gelişimdir.